Protokoll från Kommunala Pensionärsrådets möte 4.2.2021