Protokoll 20 april 2023

Protokoll från KPR-mötet den 20 april 2023 - klicka här