17 april - Angelica Löwdén – ett samtal om ett levnadsöde

Angelica Löwdén – ett samtal om ett levnadsöde 

Till månadsmötet kom ett 50-tal medlemmar och Studieförbundet Vuxenskolan uppvaktade med blommor och prispengar till Gamletull som "Årets förening". Styrelsen mottog belöningen och har för avsikt att vid nästa månadsmöte bjuda på tårta och inträdesavgift.

Som föreläsare och med humor informerade Angelica Löwdén hur befriande det är att "komma ut ur garderoben" Hon berättar om vilka situationer som kan uppstå och med sin hedersvärda ålder kan hon lättare avväpna  kommentarer som "gammal kärring".

Som transperson med en fot på vardera sidan blir personligheten större och Angelica kan genom föreläsningar sprida kunskap om HBTQ-rörelsen. Att leva som transperson är en fundamental mänsklig rättighet! Hennes budskap är: Kan man vara den man är mår man bra!

Osäkerhet om könstillhörighet kan skapa problem i äldrevården och vårdutbildningar kan bli bättre på att utbilda sin personal.

lj/230418