12 nov "Besök i franska konstnärsateljéer" - Viveka Bosson