Nicola D`Lima Johansson

Möte med Nicola D´Lima

Vårt möte i novembermörkret lystes upp av Nicola D´Lima Johanssons besök. Hon bjöd på ett musikquiz, där hon spelade ”gamla godingar” och vi skulle gissa årtal mm på de frågor hon ställde. Vi fick vifta med armarna, vicka på baken och dansa, allt till tonerna av In the Mood, Sån´t är livet med flera kända bitar.

Ordförande Göran Blomqvist informerade bland annat om projektet Tillsammans, som han hoppades kunna arbeta vidare med och Christina Löfgren informerade om projektet Hållbara Seniorer.

I skrivande stund är jullunchen och resan till Falkenbergsrevyn i januari 2023 fulltecknade.

2022-11-17/cl