16 januari - Kantor Mats Börjesson

Kantor Mats Börjesson underhöll med kända melodier och Gunnel Clason informerade om trafikregler.