13 september - Landshövding Brittis Benzler

Landshövding Brittis Benzler och ordf. Göran Blomqvist   

Septembermötet

Vid vårt septembermöte hade vi besök av landshövding Brittis Bentzler. Hon berättade att hon var lite av en ”allätare” och trivs bra i Halland. Hon har varit med om att ta många beslut, bara EUs jordbrukspolitik har genererat ca 10 000 beslut. Halmstads översiktsplan har de också haft synpunkter på, bland annat tycker Länsstyrelsen att man tänker bygga för stort och för högt på Österskans!

Man har även tillsyn på djurhållningen och har haft många ärenden med arga hundar, många fler än man trodde fanns! Länsstyrelsen samarbetar även med region Skåne om hur man kan skydda sig mot översvämningar och hur vi skall kunna producera med el i södra Sverige.

Ja, det och mycket mer fick vi ta del av och efter en frågestund avslutades mötet.

cl/210920