Nyttiga adresser

Hjälp med vardagliga arbetsuppgifter - Fixartjänst

Fixartjänst hjälper dig i hemmet med vardagliga arbetsuppgifter som t ex att byta glödlampor, flytta möbler, sätta upp gardiner och mycket annat.
Ring kommunens växel 035 – 13 70 00, eller gå in på hemsidan
www.halmstad.se och skriv ”Fixartjänst” i sökrutan.

Daglig påringning

Trygghetsringen - daglig påringning för dig i eget boende, 076-841 58 00 eller 076-848 58 00 (telefonsvarare).

Anhörigföreningen i Halmstad
Tel:       070 - 232 53 68
E-post: skallinge1@hotmail.com