Nyttiga adresser

Fixartjänster
Behöver du hjälp med att byta glödlampor, flytta möbler eller sätta upp gardiner? 
Då finns Fixartjänst! Likaså om du behöver hjälp med vardagstekniken, till 
exempel med teknisk utrustning eller digitala tjänster. Då finns Digital fixartjänst!
Kontakta kommunen, telefon 035-13 70 00, eller gå in på kommunens hemsida 
och sök på ”Fixartjänst” alternativt ”Digital fixartjänst”

Daglig påringning

Trygghetsringen - daglig påringning för dig i eget boende, 076-841 58 00 eller 076-848 58 00 (telefonsvarare).

Anhörigföreningen i Halmstad
Tel:       070 - 232 53 68
E-post: skallinge1@hotmail.com