30 aug - Konst på Halmstads rådhus

Konst på Halmstads rådhus

38 deltagare infann sig denna onsdag kväll till Rådhuset i Halmstad.
Guiden togs oss sedan runt bland konstverken, redogjorde först kort om rådhusets arkitektur, visade sedan exempel på löskonsten på utsidan utformad på tegelstenarna av konstnären Bernard Andersson. Stig Blombergs relief ovanför urtavlan på fasaden uppmärksammades liksom klockspelet, som innehåller fyra figurgrupper som kommer fram vid bestämda tider, utförd i koppar med bladguld. Edvin Öhrströms skulptur ”Kungamötet” (mellan Gustav II Adolf och Christian IV..) visades slutligen. Innanför besågs nu konstvärken, skulptur och tavlor, mycket produkt av Halmstadsgruppen. Tyvärr var det ej tillgång till klockspelet från innansidan och fullmäktigesalen pga renovering. Vidare var det en miss med ljussättningen i gallerikorridoren. Annars intressant rundvisning. Efter ca en timmes guidning avslutades besöket och vi återvände hem.

Vid pennan/ EA