26 april - Studiebesök Malmnäs

Bilder från Studiebesöket på Malmnäs, Deli och Teckningsmuseét i Laholm.