19 augusti Kampen om framtiden – digitaliseringens möjligheter och risker

Medlemsmöte

Kampen om framtiden – digitaliseringens möjligheter och risker.

Vid Gamletulls första medlemsmöte för hösten hade många medlemmar mött upp. Ordförande Elisabeth Brink hade glädjen att hälsa 7 nya medlemmar välkomna och hon hoppades att de skulle finna sig väl tillrätta i vår förening.

Därefter hälsade hon Göran Hermerén, professor i medicinsk etik vid Lunds Universitet välkommen.

Han talade om den förändring som digitaliseringen innebära för samhället, både med möjligheter och risker. Datorerna arbetar ju väldigt snabbt, där kan människan inte konkurrera.
- Hur avgör vi vilken information som är tillförlitlig?
- Riskerar vi att göra oss själva överflödiga?
- Är vi medvetna om att vi hela tiden lämnar digitala spår efter oss?
- Med vems värderingar skall robotar programmeras?

Det är mycket man måste ta ställning till och frågan är – har vi tillräcklig kunskap? Det var en spännande föreläsning som gav oss mycket att fundera över.

Ordföranden talade om det projekt vi skall arbeta med i höst, ensamhet. Hon hoppades att få intresserade från föreningen för att kanske kunna starta någon form av studiecirkel i ämnet.
Hon tar gärna emot idéer och synpunkter från oss medlemmar.

Ebbe Ankeraa informerade om kommande resor till Ängelholm/Klippan och operan i Malmö, där man ger "Sjönheten och odjuret".

Christina Löfgren påminde om kommande gemensam lunch hos Chalenius & Fredins den 25 september och föreningens 30-årsjubiléum på Stureskolans restaurang den 3 oktober.

Mer information finns i programmet och på hemsidan.

2019.08.20/cl