11 oktober - "F-n skall vara teaterdirektör"

  • Medlemmar lyssnar till Ulf Andersson

”F-n skall vara teaterdirektör”- Ulf Andersson

Vid vårt oktobermöte hade vi besök av mångsysslaren Ulf Andersson, teaterregissör, kulturchef, konstnärlig ledare och bl a skapare av Internationella gatuteaterfestivalen, som hade mycket att berätta. Vi fick bl a höra om när Shakespeare besökte Varberg för ca 400 år sedan, vilket ju inte går att motbevisa enligt vissa, och svårigheten att låna en bok på Paris största bibliotek, Bibliothèque nationale de France.  Boken han ville låna kunde han senare låna i Veinge! Vi fick höra om Molière, som turnerade 14 år på den franska landsbygden innan han fick framträda i Paris, där han dog på scenen. 2018 fick Ulf Andersson Halmstad kommuns kulturpris.

Innan dagen slutade informerade Christina Löfgren om en resa till Falkenbergsrevyn den 25 februari nästa år, se informationsbladet. Vidare om lunchen för årets 85-åringar, som är flyttad till den 9 november klockan 13 på Svarta Örnshuset. Personlig inbjudan har skickats till de berörda.

Ebbe Ankeraa påminde om resan till konserten ”The Beatles for ever” i Falkenberg den 23 oktober.

21.10.13/cl