2 mars - Hjärnkoll

Tävlingen Hjärnkoll

Bilder från tävlingen den 2 mars 2022.
1. Alla deltagare
2. Vinnarna - Bengt G Karlsson, Ingmar Kärrsten och Lars Norman
3. Fika efter tävlingen
4. Tävlingsledningen - Kerstin Adie och Christina Löfgren

2022.03.13/cl