Kommunala Pensionärsrådet

Halmstads kommun har ett samrådsorgan (KPR), sammansatt av politiker och representanter för kommunens olika pensionärs- organisationer.

Rådet är inte beslutsfattande utan för frågorna vidare till aktuell förvaltning/nämnd. Hemvårdsförvaltningens chef är alltid närvarande. SPF är representerat med två ordinarie och två ersättare i rådet. Ordföranden är en politiker och vice ordföranden är från en pensionärsorganisation, för närvarande PRO. Rådet sammanträder sex gånger per år.

Från politiker och tjänstemän lämnas information om vad som händer i kommunen när det gäller äldrefrågor. Från pensionärsorganisationerna framförs frågor som rör alla äldre i kommunen. Det kan vara planering av bostäder, busslinjer, hemtjänst med mera.

SPF Gamletulls representant i rådet, Kerstin Johansson (070-574 86 68), tar emot frågor som föreningens medlemmar vill ställa till rådet.