Allmän information

SPF Seniorerna Gamletull Halmstad

SPF Seniorerna Gamletull Halmstad är en lokalförening inom SPF Seniorerna. Förbundet är politiskt och religiöst obundet och har cirka 250 000 medlemmar. Vårt mål är att verka för gemenskap och trivsel samt att ta till vara medlemmarnas intressen.

SPF Seniorerna Gamletull Halmstad grundades 1989. Vi är i dag drygt 500 medlemmar. Årsavgiften är 270 kronor. Par betalar båda full avgift. Medlemsavgiften betalas direkt till förbundet med det inbetalningskort, som förbundet skickar ut i början av året.
Glöm inte att meddela ändrade adressuppgifter eller e-postadress!

Alla som under verksamhetsåret fyller 85 år kommer att inbjudas
till en gemensam lunch på föreningens bekostnad.

Ibland tar vi bilder vid våra möten. Bilderna kan du sedan se på vår hemsida www.spfseniorerna.se/gamletull. Säg till om du inte vill vara med på en sådan bild.

Bindande anmälan
Månadsmöten och övriga aktiviteter annonseras i Hallandsposten
under Föreningsaktuellt. Anmälan till våra möten är obligatorisk
och bindande. Eventuella återbud anmäls direkt till någon
i styrelsen – inte till föreningens e-postadress, eftersom lokalen
endast tidvis är bemannad. Vid avanmälan till medlemsmöten
senare än två dagar före mötet debiteras entréavgiften.

Vi vill göra er uppmärksamma på att föreningens plusgiro utgått och ersatts med bankgiro 5714-0857 samt att föreningens telefon har upphört.

För kontakt med någon i styrelsen, se baksidan av programmet.

Uppsägning av medlemskap skall ske skriftligen senast 30 november till sekreteraren eller via e-post: spf.gamletull@telia.com.
Aktiviteters genomförande är beroende av myndigheternas rekommendationer!