Allmän information

SPF Seniorerna Gamletull Halmstad

Vi är en lokalförening inom SPF Seniorerna. Förbundet är politiskt och religiöst obundet med cirka 265.000 medlemmar. Vårt mål är att verka för gemenskap och trivsel samt tillvarata medlemmarnas intressen.

SPF Seniorerna Gamletull Halmstad grundades 1989. Vi är idag cirka 560 medlemmar. Från och med 1 januari 2021 är årsavgiften 270 kronor enligt beslut av årsmötet den 10 februari 2020. Par betalar båda full avgift. Medlemsavgiften betalas direkt till förbundet med det inbetalningskort som förbundet skickar ut.

Från och med 2019 blir alla, som under året fyller 85 år, inbjudna till en gemensam lunch på föreningens bekostnad.