15 augusti - Grannlåt

Grannlåt - Medlemsmöte  med Ingela och Bengt-Göte Bengtsson

Vår ordförande Göran Blomqvist öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Han föreslog att vi, vid varje möte, skulle ägna några minuter för diskussion runt borden om ett ämne, som vi tyckte var viktigt. Ämnen som kom upp var att det är stökigt i trafiken, att försöka få en polis till ett möte, att vi skulle ha fler historiska föredrag men att man i stort sett var mycket nöjd med programmet.

Bengt-Göte Bengtsson började sitt framförande med att informera om att Visklubben Skeppet skall ha en Nils Ferlinkonsert med Rolf Carlsson den 10 september och att Krister Classons bejublade Beatleskonsert kommer i höst till Najaden.

Därefter började programmet med att man spelade och sjöng ”Visa i Molom”, som bland annat framfördes vid Alf Hambes begravning. De berättade om många andra viskollegor, bland andra om en vän som hade anknytning till Ukraina och som skrivit en mycket vacker sång som de framförde. Som avslutning fick vi höra en 40 år gammal visa, ”Livet och kärleken”, som Lasse Tennander skrivit.

2022-08-16/cl