Program

Månadsaktiviteter

Våra program sker i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan. Anmälan till samtliga arrangemang är obligatorisk och bindande.

Entréavgiften 70 kronor betalas kontant eller via Swish.

Eventuella återbud anmäls direkt till någon i styrelsen – inte till
föreningens e-postadress, eftersom lokalen endast tidvis är bemannad. Vid avanmälan senare än två dagar före mötet debiteras entréavgiften.

Anmälan till medlemsmöten görs till elsabirgitta49@gmail.com, tel 070-220 14 98.

Anmälan till övriga arrangemang görs till den som anförs vid rubriken.

Program våren 2024 i tryckt version  - klicka här