12 april 2021 ÅrsmöteÖverst från vänster
Ebbe Ankeraa, Kerstin Adie, Christina Löfgren, Inge-May Lindström, Ulla Friberg

Nedre raden
Britt-Louise Svensson, Maria Björkman, Halina Arvidsson, Göran Blomqvist

Årsmötet 2021

Den 12 april genomförde styrelsen det första årsmötet via zoom. Det var inte helt enkelt med tekniken men vi fick god hjälp av Carolin Andersson och hennes kollega på Studieförbundet Vuxenskolan. 6 medlemmar deltog digitalt, övriga deltagare satt i olika rum på grund av att endast 8 personer fick vara i samma rum samtidigt.

Efter att ordförande Elisabeth Brink öppnat mötet hölls parentation över medlemmar, som avlidit under året.

Per Ohlsson valdes till mötesordförande och Halina Arvidsson till sekreterare.

Medlemsavgiften lämnades oförändrad 270 kronor, varav 20 går till distriktet och 160 till förbundet.

Till ny ordförande för ett år valdes Göran Blomqvist och till nya styrelseledamöter Maria Björkman (2 år), Ulla Friberg, Inge-May Lindström och Britt-Louise Svensson (fyllnadsval 1 år). Kerstin Adie, Ebbe Ankeraa och Christina Löfgren omvaldes på 2 år och Halina Arvidsson kvarstår ytterligare 1 år.

Avgående ledamoten Rachel Gustavson tackades varmt av Elisabeth Brink för sitt långa och gedigna arbete i styrelsens. Monika Sandberg och Mirjana Svensson tackas via brev då de inte var närvarande.

Under verksamhetsåret har få aktiviteter förekommit på grund av Covid 19 men under V16 har en del utomhusverksamheter börjat, som boule, golf och promenader. Programgruppen arbetar med höstens program, som kommer att skickas ut efter midsommar och även inom kort att läggas ut på hemsidan.

Årsmötesprotokoll - klicka här

2021.04.25/cl