14 jan - Från Haile Selassie till Bert Karlsson -             Uno Grönkvist