Gruppaktiviteter


Våra studiecirklar anordnas i samarbete med Studieförbundet
Vuxenskolan och vi gör vårt bästa för att skapa ett omväxlande
program. Vi tar gärna emot synpunkter och önskemål på cirklar,
utflykter och alla övriga program.

Bridge
Vi spelar på Karl XI:s servicehus. Fler
deltagare är välkomna. Viss förkunskap är
nödvändig, t ex genomgången grundkurs.
Spelavgift: 20 kronor
Start: 29 augusti
Plats: Karl XI:s servicehus, Källegatan 3
Anmälan och information:
Britt Lindqvist, tel 070-362 96 76
Ulla Mossberg, tel 076-166 45 88

Golf
Vi spelar normalt tredje onsdagen i månaden.
Spelet fortgår hela året, så länge som vädret tillåter.
Alla intresserade är välkomna.
Plats: Strandtorps 9-hålsbana på Östra stranden
Anmälan och information:
Bengt G Karlsson, tel 070-294 33 66, bengtg.karlsson@halmstad.biz
Lars Sköld, tel 076-288 32 12, larsgoransk@gmail.com

Läsecirkel ”Bokkassen”
Vi läser och diskuterar ett antal böcker per
termin. Böckerna väljs ut av bibliotekarierna
på Halmstads stadsbibliotek. Vi avslutar varje
träff med fika i caféet.
Cirkelledare: Eva Hansson, tel 070-691 00 18
Tid: Var tredje torsdag kl 14.00
Start: 31 augusti
Plats: Stadsbiblioteket, sal Albert
Anmälan: Studieförbundet Vuxenskolan, tel 035-260 33 93 

Boule
Vi spelar året runt i Ståhlhallen. Nya medlemmar är välkomna. Bouleklot finns att låna. Dagkort för inomhusspel kostar 50 kronor men utomhus (maj–september) är det gratis. På sommaren är caféet stängt så tag med egen fika till pausen.
Tid: Torsdagar klockan 10.00
Anmälan och information:
Lars-Erik Axelsson, tel 070-640 89 11
Bertil Granath, tel 0730-48 61 94

Kompisar
Kompisar är en grupp herrar som träffas för fika, muntra samtal och ett och annat studiebesök. Vi träffas en till två gånger per månad och det finns plats för fler.
Är du intresserad så tag kontakt
med Göran Blomqvist, tel 070-651 73 28,
goran.hans.blomqvist@telia.com, så får du reda på nästa träff.

Gymnastik för seniorer
Vi träffas för lite motion och blir på köpet pigga och glada.
Alla är välkomna. Ledare är Ingrid Måttberg. Kostnad 350 kr.
Start: 5 september
Tid: Tisdagar kl 09.30–10.30
Plats: Karl XI:s servicehus, Källegatan 3
Anmälan och information:
Ingrid Måttgård, tel 073-628 66 37

Kurs om mobiltelefonen/surfplattan
Intresserad att lära lite mer om din telefon och surfplatta?
Om tillräckligt intresse finns föreslås tre träffar på
Vuxenskolan, Bredgatan 5, onsdagar kl 9.30-11.45
med start 20 september. Anmälan till Kerstin
Johansson, axet345@gmail.com,
tel 070-574 86 64.

Fortsättningscirklar
Dessa är fullbokade, men om du är intresserad av att vara med så
tag kontakt med Vuxenskolan. Det kan finnas en ledig plats.
Eller vill du kanske själv starta en liknande cirkel?

Samtal om böcker

Vi träffas sex gånger per termin på Alla Hjärtans Hus och diskuterar aktuell litteratur. Cirkelledare:
Ilse Holm, tel 070-424 70 34.

Samtal med Ilse
Vi träffas sex gånger per termin på Alla Hjärtans Hus och diskuterar äldrefrågor och äldres situation i dagens samhälle.
Cirkelledare: Ilse Holm, tel 070-424 70 34