Finanskrisen 2008 - kan den inträffa igen? Håkan Jansson