Försäkringar

Försäkringar

Att ha rätt försäkring är en trygghet som SPF Seniorerna erbjuder sina medlemmar. Försäkringarna här nedan är knutna till ditt medlemskap i föreningen och ger i vissa fall bra rabatter. Vill du ha mer information – kontakta Göran Blomqvist, 070 – 651 73 28.

Skandia har bland annat en gruppförsäkring för medlemmarna. Tel 0771 – 16 60 60

If har förmånliga rabatter på vissa försäkringar. Tel 0770 – 82 40 00.

Länsförsäkringar har – förutom försäkringar – internetbank och bankkort utan kostnad. Du kan även bli Guldkund. Tel 0771 – 15 10 00.

Dessutom har SPF Seniorerna en mötesförsäkring som omfattar alla medlemmar under möten eller andra arrangemang, anordnade av SPF Seniorerna, samt under färd till eller från aktiviteten. Tel 0771 – 55 55 00.