Styrelse 2023

På årsmötet den 13 februari 2023 valdes ny styrelse.

Från vänster

Göran Blomqvist, Lena Jorpes, (Gudrun Edvardsson-avgått), Maria Björkman, Kerstin Adie, Ebbe Ankeraa, Inga-Maj Nivheden.  Anders Eidergård och Gunnel Clason saknas på bilden.

Ordförande, försäkringsansvarig, medieansvarig
Göran Blomqvist
Ljungbergsgatan 4
302 34 Halmstad
Mobil 070-651 73 28
goran.hans.blomqvist@telia.com

Vice ordförande, reseansvarig, programkommitté
Ebbe Ankeraa
Vapnövägen 9
302 34 Halmstad
Mobil 070-621 48 24
ebbe.ankeraa@hotmail.com

Sekreterare
Lena Jorpes
Gyllensvärdsgatan 13
302 35 Halmstad
Mobil 070-346 70 65
perolena_jorpes@hotmail.com

Kassör, medlemsfrågor, vice sekreterare
Kerstin Adie
Snöstorpsvägen 14 D
302 48 Halmstad
Mobil 070-868 23 66
kerstinadie@gmail.com

Vice kassör, studieansvarig, trafikombud
Gunnel Clason
Södra Väret 153
302 60 Halmstad
Mobil 073-625 19 37
gunnelclason@outlook.com

Ledamot
Inga-Maj Nivhede
Fammarps gränd 49
302 75 Halmstad
Mobil 070-337 91 25
ingamaj.nivhede@telia.com

Medlemsansvarig
Maria Björkman
Fredriksvallsgatan 15
302 32 Halmstad
Mobil 070-323 80 62
mariabjo49@gmail.com

Företagsstöd
Anders Eidergård
Björkvägen 1
305 75 Getinge
Mobil 070-552 54 24
eidergaard@telia.com

Programkommitté
Birgitta Persson
Norra Väret 64
302 60 Halmstad
Mobil 070 – 220 14 98
elsabirgitta49@gmail.com


Adjungerade:
KPR, hörselombud
Kerstin Johansson
Mobil 070-574 86 68
axet345@gmail.com

Webbansvarig
Per Ohlsson
Mobil 072-311 52 50
ohlsson.per.a@gmail.com

Programkommitté
Mona Klingberg
Mobil 070-757 40 95
mona.c.klingberg@gmail.com

Programkommitté
Birgitta Georgson
Mobil 070-615 15 96
georgsonb@gmail.com

Revisorer
Ingmar Kärrsten
Mobil 070-346 93 13
karrsten@telia.com

Maud Ohlsson
Mobil 073-056 22 80
maud.ohlsson5@gmail.com


Anmäl din e-postadress till spf.gamletull@telia.com eller mariabjo49@gmail.com
Vår hemsida: www.spf.se/gamletull