Styrelse 2021

På årsmötet den 12 april 2021 valdes ny styrelse.

Överst från vänster

Ebbe Ankeraa, Kerstin Adie, Christina Löfgren, Inge-May Lindström, Ulla Friberg

Nedre raden

Britt-Louise Svensson, Maria Björkman, Halina Arvidsson, Göran Blomqvist

Ordförande, försäkringsansvarig, medieansvarig
Göran Blomqvist
Ljungbergsgatan 4
302 34 Halmstad
Mobil 070-651 73 28
goran.hans.blomqvist@telia.com

Vice ordförande, programansvarig
Christina Löfgren
Fredsgatan 19
302 48 Halmstad
Mobil 070-458 44 28
christina.lofgren39@gmail.com

Sekreterare
Halina Arvidsson
Lützowgatan 4
302 67 Halmstad
Mobil 073-091 76 53
halina.arvidsson@telia.com

Vice sekreterare, studieansvarig
Britt-Louise Svensson
Strandgatan 14
302 45 Halmstad
Mobil 076-008 73 55
bridgebritten@gmail.com

Kassör, medlemsfrågor
Kerstin Adie
Snöstorpsvägen 14 D
302 48 Halmstad
Mobil 070-868 23 66
kerstinadie@gmail.com

Vice kassör, företagsstöd
Inge-May Lindström
Södra vägen 31
302 90 Halmstad
Mobil 070-336 20 56
ingemay.lindstrom@gmail.com

Medlemsfrågor
Maria Björkman
Fredriksvallsgatan 15
302 32 Halmstad
Mobil 070-323 80 62
mariabjo49@gmail.com

Reseansvarig, programkommitté, folkhälsoombud
Ebbe Ankeraa
Vapnövägen 9
302 34 Halmstad
Mobil 070-621 48 24
ebbe.ankeraa@hotmail.com

Programkommitté, trafikombud
Ulla Friberg
Strandgatan 6 A
302 45 Halmstad
Mobil 070-659 32 70
ullal.friberg@gmail.com

Anmäl din e-postadress till spf.gamletull@telia.com eller mariabjo49@gmail.com

Adjungerade:
KPR
Kerstin Johansson
Mobil 070-574 86 68
axet345@gmail.com

Webbansvarig
Per Ohlsson
Mobil 072-311 52 50
ohlsson.per.a@gmail.com

Programkommitté
Mona Klingberg
Mobil 070-757 40 95
mona.c.klingberg@gmail.com

Revisorer
Stig Johansson
Mobil 073-044 26 04
johanssonstig8@gmail.com

Ingmar Kärrsten
Mobil 070-346 93 13
karrsten@telia.com

Revisorssuppleant
Birgitta Wiman
Mobil 070-234 29 25
birgitta.o.wiman@gmail.com