Styrelse 2020

Uppdaterades: 13 februari 2020

På årsmötet den 10 februari 2020 valdes ny styrelse.

SPF Seniorerna Gamletulls styrelse
Stående fr.v. Rachel Gustavson, Mirjana Svensson, Elisabeth Brink (ordförande)
Sittande fr.v. Göran Blomqvist, Kerstin Adie, Christina Löfgren, Monika Sandberg,Halina Arvidsson och Ebbe Ankeraa. 

Ordförande, företagsstöd, försäkringsansvarig, medieansvarig
Elisabeth Brink Sven Jonsons gata 2 A 302 27 Halmstad Mobil 070-621 36 50 brink.elisabeth45@gmail.com

Vice ordförande, medlemsregisteransvarig, företagsstöd
Rachel Gustavson Westerbergs gata 4 302 26 Halmstad Mobil 072-220 74 40 rachel.g@telia.com

Sekreterare
Halina Arvidsson Lützowgatan 4 302 67 Halmstad Mobil 073-091 76 53 halina.arvidsson@telia.com

Vice sekreterare, folkhälsoombud
Mirjana Svensson 
Axel Olsons gata 10 302 27 Halmstad Mobil 073-389 25 85
Mira.svensson@telia.com

Kassör
Kerstin Adie
Snöstorpsvägen 14 D 302 48 Halmstad Mobil 070-868 23 66 kerstinadie@gmail.com

Trafikombud  
Göran Blomkvist Ljungbergsgatan 4 302 34 Halmstad Mobil 070-651 73 28
goran.hans.blomqvist@telia.com

Programansvarig
Christina Löfgren
Fredsgatan 19 302 48 Halmstad Mobil 070-458 44 28 christina.lofgren39@gmail.com

Studieansvarig, programkommitté
Monika Sandberg Andersbergsringen 131, lgh 1304 302 55 Halmstad Mobil 070-577 93 81 monikast43@yahoo.se

Reseansvarig, programkommitté
Ebbe Ankeraa Kapellgatan 14 302 34 Halmstad Mobil 070-621 48 24 ebbe.ankeraa@hotmail.com

Adjungerade:

KPR 
Kerstin Johansson,
Mobil 070 - 574 86 68, axet345@gmail.com

Hemsidan
Per Ohlsson Mobil 072-311 52 50 ohlsson.per.a@gmail.com

Medlemsregistrerare
Maria Björkman Mobil 070-323 80 62 mariabjo49@gmail.com

Programkommittén
Mona Klingberg 
Seglaregatan 3 A, 302 90 Halmstad Mobil 070-757 40 95 mona.klingberg@tele2.se

Revisorer
Stig Johansson Tel 035- 230 33 49 johanssonstig8@gmail.com
Ingmar Kärrsten Tel 035-21 73 62 karrsten@telia.com
Revisorssuppleant Birgitta Wiman Mobil 070-234 29 25
Birgitta.o.wiman@gmail.com

Anmäl din e-postadress till spf.gamletull@telia.com eller rachel.g@telia.com
Vår hemsida: www.spf.se/gamletull

Publicerades: 14 februari 2018 Uppdaterades: 13 februari 2020