Styrelse 2022

På årsmötet den 14 april 2022 valdes ny styrelse.

Från vänster

Gunnel Clason, Inga-Maj Nivheden, Lena Jorpes, Kerstin Adie, Ander Eiderman, Ebbe Ankeraa,  Maria Björkman, Christina Löfgren och Göran Blomqvist

Styrelse 2022 i PDF-format - klicka här

Ordförande, försäkringsansvarig, medieansvarig
Göran Blomqvist
Ljungbergsgatan 4
302 34 Halmstad
Mobil 070-651 73 28
goran.hans.blomqvist@telia.com

Vice ordförande, programansvarig
Christina Löfgren
Fredsgatan 19
302 48 Halmstad
Mobil 070-458 44 28
christina.lofgren39@gmail.com

Sekreterare
Lena Jorpes
Gyllensvärdsgatan 13
302 35 Halmstad
Mobil 070-346 70 65
perolena_jorpes@hotmail.com

Vice sekreterare
Inga-Maj Nivhede
Fammarps gränd 49
302 75 Halmstad
Mobil 070-337 91 25
ingamaj.nivhede@telia.com

Kassör, medlemsfrågor
Kerstin Adie
Snöstorpsvägen 14 D
302 48 Halmstad
Mobil 070-868 23 66
kerstinadie@gmail.com

Vice kassör, studieansvarig, trafikombud
Gunnel Clason
Södra Väret 153
302 60 Halmstad
Mobil 073-625 19 37
gunnelclason@outlook.com

Reseansvarig, programkommitté, folkhälsoombud
Ebbe Ankeraa
Vapnövägen 9
302 34 Halmstad
Mobil 070-621 48 24
ebbe.ankeraa@hotmail.com

Medlemsfrågor
Maria Björkman
Fredriksvallsgatan 15
302 32 Halmstad
Mobil 070-323 80 62
mariabjo49@gmail.com

Företagsstöd
Anders Eidergård
Björkvägen 1
305 75 Getinge
Mobil 070-552 54 24
eidergaard@telia.com

Adjungerade:
KPR
Kerstin Johansson
Mobil 070-574 86 68
axet345@gmail.com

Webbansvarig
Per Ohlsson
Mobil 072-311 52 50
ohlsson.per.a@gmail.com

Programkommitté
Mona Klingberg
Mobil 070-757 40 95
mona.c.klingberg@gmail.com

Programkommitté
Birgitta Georgson
Mobil 070-615 15 96
georgsonb@gmail.com

Revisorer
Ingmar Kärrsten
Mobil 070-346 93 13
karrsten@telia.com

Maud Ohlsson
Mobil 073-056 22 80
maud.ohlsson5@gmail.com

Revisorssuppleant
Inge-May Lindström
Mobil 070-336 20 56
ingemay.lindstrom@gmail.com

Anmäl din e-postadress till spf.gamletull@telia.com eller mariabjo49@gmail.com
Vår hemsida: www.spf.se/gamletull