25 augusti - Studiebesök på Västra strandens avloppsreningsverk

Studiebesök på Västra strandens avloppsreningsverk