14 februari - Årsmöte och föredrag

  • Fr.v. Gunnel Clason, Inga-Maj Nivheden, Lena Jorpes, Kerstin Adie, Ander Eiderman, Ebbe Ankeraa, Maria Björkman, Christina Löfgren och Göran Blomqvist

Medlemsmöte - Årsmöte.

Den 14 februari hölls vårt årsmöte på Café Strandgatan 20. Ordförande Gösta Blomqvist öppnade mötet och därefter hölls parentation över avlidna medlemmar med en tyst minut, varefter han läste en del av Nils Ferlins dikt ”Vårt liv är en vindfläkt”.
Till ordförande för mötet valdes Per Ohlsson och till sekreterare Halina Arvidsson.
Göran Blomqvist omvaldes till ordförande, till ny sekreterare valdes Lena Jorpes. Dessutom valdes Ander Eidergård, Gunnel Clason och Inga-Maj Nivhede till nya styrelseledamöter.
Styrelseprotokollet i sin helhet finns att läsa på hemsidan www.spf.se/gamletull

Efter en god kopp kaffe med fastlagsbulle tog major Torbjörn Johannesson vid och berättade om sin tid som FN-soldat. Han har varit i Kosovo, Syrien, Afghanistan och Egypten och bott med många olika nationer där det gemensamma språket varit engelska. Han tjänstgjorde som underrättelsechef och hade ibland 80 timmars arbetsdag. Det är svårt för den hemmavarande
familjen att ha en pappa så långt borta och hans försök att få med dem lyckades inte förrän han var i Egypten.

22.02.14/cl

Årsmötesprotokoll - klicka här