28 mars - 1188 - orostelefon för äldre

Temadag  - 1188 – orostelefon för äldre.

Vid SPF Seniorerna Gamletulls temadag den 28 mars kunde ordförande Göran Blomqvist hälsa ett stort antal medlemmar välkomna till en spännande dag om brott. Ilse Holm inledde med att tala om att alla uppgifter om oss, som telefon, adress, hur många som ingår i familjen mm, allt ligger öppet på nätet och det är bara att ta för sig. En grupp inom vår förening arbetar med äldrefrågor och försöker bland annat att få till en telefon – 1188 t ex – som äldre kan ringa om man är orolig för något, ungefär som till BRIS.

Därefter pratade Louise Walter och Birgitta Karlsson från Länsfösäkringar om hur det kan gå till när vi blir lurade och utsatta för t ex romansbedrägerier, som drabbar både män och kvinnor, eller när någon försöker få oss att lämna ut bankID eller liknande. Uppringarna är mycket trevliga och förslagna och vi människor ofta dessvärre lättlurade.

Banker ber ALDRIG oss att lämna ut bankID eller dosinformation över telefonen.

Slutligen berättade Kristian Nilsson, Polisen, om att det bara i Halmstad begicks 450 bedrägerier för personer över 65 år förra året. För personer 48 år i snitt begicks 78 bedrägerier. Det är viktigt att alltid anmäla bedrägeriförsök till polisen.

CL/230330