Fader Gunnar - min fader

Thomas Rosendal berättade om sin fader - Fader Gunnar.