22 mars Temadag Strupen - Carina Sjöberg och Ebbe Ankeraa