12 december - Stefan Petzén och Stefan Wikrén

Medlemsmöte - En eftermiddag med Stefan Petzén och Stefan Wikrén

I samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan hölls årets sista medlemsmöte på Cafe´Strandgatan den 12 december,en riktigt kylig vinterdag med snö och halka.

Ett 50-tal medlemmar hade kommit för att lyssna på musikanterna Stefan Petzén och Stefan Wikrén som framförde  egenhändigt komponerade  visor och gav en presentation av halländska visdiktare. Minnet av Alf Hambe uppmärksammades.  Vi fick höra intressanta historier  bakom tillkomsten av Julagrisen, ”Gud som är född”, Brittisk ballad och hur man slutligen kunde fastslå att Frans Gruber var kompositören till Stilla Natt.

Kaffe med saffransbröd serverades och en tillönskan om God Jul och uppmaning att använda broddar!

221219/lj