16 oktober - Besök Högskolan

Den 16 oktober besökte ytterligare en grupp Högskolans laboratorium och hade en mycket intressant eftermiddag.