Årsmötet valde ny styrelse

Ordförtande Göran Blomqvist och kassör Kerstin Adie.

Årsmötet genomfördes den tolfte februari på Café Strandgatan. Janne me´ Granne underhöll.

Årsmötesunderlagen finns under fliken Mötesreferat och ett flertal bilder hittar ni under fliken Bildgalleri. Mycket nöje!