Coronaviruset - Nya rekommendationer till föreningar och distrikt

Nya rekommendationer till föreningar och distrikt

Anpassade rekommendationer januari 2022

Spridningen av coronaviruset ökar. Folkhälsomyndigheten konstaterar nu att Sverige befinner sig i en fjärde smittvåg och har nu sin största smittspridning under hela pandemin. Statistiken visar att allvarlig sjukdom ökar kraftigt bland ovaccinerade personer, både inom intensivvården och slutenvården, men ligger fortfarande lågt bland vaccinerade personer.

För att minska smittspridningen skärps restriktionerna från och med imorgon, onsdag den 12 januari. Alla påverkas – enskilda, företag och organisationer. Så också SPF Seniorerna. Liksom tidigare följer förbundet de föreskrifter, råd och rekommendationer som regeringen och myndigheter lämnar.

Reglerna om allmänna sammankomster och offentliga tillställningar inomhus skärps. Även om det är fortfarande råder delade meningar om SPF Seniorernas möten är att anse som allmän sammankomst eller offentlig tillställning är det de rekommendationerna förbundet har följt tidigare. För att arrangera sådana utan krav på vaccinationsbevis får antalet deltagare inte överstiga 50 personer. Fler än 50 deltagare fordrar alltså vaccinationsbevis av var och en. I båda fallen ska deltagarna sitta ner, sällskapen bestå av högst åtta personer och det ska vara minst en meters avstånd mellan sällskapen.

Förbundet rekommenderar att ni i alla kallelser och inbjudningar skriver ”Vaccinerad så klart!” för att markera att SPF Seniorerna anser att alla som deltar i aktiviteter i vår organisation bör vara vaccinerade oavsett gruppens storlek. Självklart ska föreningar och distrikt också fortsättningsvis vidta tidigare försiktighetsåtgärder, såsom att säkerställa tillgång till handtvätt, handsprit samt undvika trängsel, till exempel vid in- och utgångarna och garderober.

Aktiviteter utomhus har inte samma begränsningar. Märk att sedan tidigare gäller att man både inom- och utomhus ska undvika trängsel och hålla avstånd. Om kollektiva färdmedel används bör rusningstid undvikas, och munskydd användas då trängsel inte går att undvika.

Förbundet uppmanar alla medlemmar att hörsamma Folkhälsomyndighetens uppmaning att så snart som möjligt ta den tredje påfyllnadsdosen av vaccin mot covid-19 om det inte redan har gjorts.

Restriktionerna är tillfälliga och gäller tills vidare. Folkhälsomyndigheten kommer att ompröva behovet av dem åtminstone varannan vecka. Förbundet återkommer med information om bestämmelserna ändras.

För de föreningar som är osäkra på om de kan kalla till fysiska årsmöten i februari rekommenderar förbundet att ni kallar till årsmöte men tydligt informerar att mötet kan skjutas på framtiden om smittläget inte tillåter att ni kan genomföra det fysiskt. Förbundet har inga invändningar mot att de föreningar som vill skjuter upp sina årsmöten till en senare tidpunkt i vår.


Med vänliga hälsningar

Peter Sikström
generalsekreterare