Rapport från mötet "Arv och testamente"

Under fliken Mötesreferat finns nu en rapport från mötet den 22 mars om "Arv och testamente".