Nytt protokoll från Kommunala Pensionärsrådet

Nytt protokoll från Kommunala Pensionärsrådet, från den 1 december 2022, finns under fliken Övr.akt./Info.