Distriktsmötet i Gullbranna 31 augusti 2021

Referat från distriktsmötet i Gullbranna den 31 augusti

 Den 31 augusti, en underbar höstmorgon, deltog 6 av oss i distriktsmötet i Gullbranna.

Vi, dvs vår ordförande Göran Blomqvist, Kerstin Adie, Ebbe Ankeraa, Mona Klingberg, Maria Björkman och undertecknad  började med en kopp kaffe i solskenet utanför lokalen.

Dagens program började med ett framträdande av landshövding Brittis Bentzler, som redogjorde för vad en landshövding gör. Och det är ganska mycket. Till att börja med är hon Kungens Befallningshavande, dvs hans förlängda arm, och har inget med politiken att göra. Hon sysslar med klimat, livsmedel, handel, jordbruk, naturreservat, investeringsstöd mm, mm.

Efter hennes anförande fick vi veta att det skulle bli strömavbrott kl 13! Detta gjorde att vi fick skynda oss på och förhandlingarna hölls utan pauser så att vi lyckades avsluta dem redan vid 12-tiden.

Till ordförande för mötet valdes Göran Karlsson och till sekreterare Ingemar Nordieng. Inga kontroversiella frågor förelåg. Till distriktsordförande omvaldes Åke Persson och övriga val gick utan några problem.

Se distriktets hemsida  https://www.spfseniorerna.se/distrikt/hallandsdistriktet/

Dagen avslutades med en härlig lunch, där vi avnjöt utomhus i solskenet.

21.09.03/cl