Nytt protokoll från Kommunala Pensionärsrådet (KPR)

Det senaste protokollet från Kommunala Pensionärsrådet(KPR) finns nu tillgängligt under fliken Övr.akt./Info. - KPR.