Region Halland - länk om vaccination

Region Halland har publicerat sin planering för vaccination mot covid 19, se nedan. (Kopiera och klistra in i webbläsaren)

https://www.regionhalland.se/om-region-halland/smittskydd/information-om-det-nya-coronaviruset/vaccination-mot-covid-19-i-halland/planering-for-vaccination-mot-covid-19/

Där framgår att man ännu inte kan boka tid för faserna 2-5.