Protokoll från KPR 16.12.2021

Protokoll från Kommunala Pensionärsrådets sammanträde den 16.12.2021 finns tillgängligt under fliken Övr.akt./Info.