Samtalsgrupp - Hur har Coronatiden påverkat oss?

Fulltecknat!

Vill du delta i en samtals-/diskussionsgrupp?

Vi har tänkt starta en samtals-/diskussionsgrupp i höst kring aktuella frågor som har uppkommit i dessa Coronatider. Är du intresserad av att delta? Vi vill gärna höra lite vad just du har för tankar och funderingar om detta. Hur har det påverkat oss, hur går vi vidare? "Det finns inget ont som inte har något gott med sig"! Vilka positiva effekter ser du att Coronatiden har fört med sig?

Vi kommer att hålla till i Studieförbundet Vuxenskolans lokaler på Bredgatan i deras största lokal, så att vi kan hålla bra avstånd till varandra. Antalet deltagare begränsar vi till 8 personer. Samtalen kommer att ledas av Ilse Holm.

Cirkeln kommer att hållas på onsdagar mellan klockan 12 och 14 med början onsdagen den 30 september och därefter träffas vi varannan vecka. Tag med en smörgås eller vad du vill ha så börjar vi med att dricka kaffe och bekanta oss med varandra.

Anmälan dig till Christina Löfgren, e-mail christina.lofgren39@gmail.com eller mobil
070- 458 44 28.

Välkommen till en intressant samtalsgrupp!

Ilse Holm och Christina Löfgren
i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan