Information från årsmötet den 10 februari 2020

Den nya styrelsen presenteras under fliken "Om föreningen".

Bilder från årsmötet finns under fliken "Mötesreferat/Bilder - Bildgalleri".

Referat från årsmötet finns under fliken "Mötesreferat/Bilder - Mötesreferat".