Tillsammans mot ensamhet - Studiecirkel

                                          Tillsammans mot ensamhet

Ett stort problem för många seniorer är ensamhet. Många sjukdomstillstånd uppträder, när man känner sig ensam. Man blir t.o.m. mer smärtkänslig av att känna ensamhet.

Vårt förbund, SPF, har tillsammans med PRO och SKPF startat ett projekt, "Tillsammans mot ensamhet". Med stöd av medel från regeringen har organisationerna framställt ett studiematerial, som kan användas i studiecirklar.

I styrelsen diskuterar vi att påbörja en verksamhet för att bryta isolering och att motverka ensamhet bland våra medlemmar. För att komma igång, vill vi gärna att Du som är intresserad av att medverka i en studiecirkel, hör av Dig till mig Elisabeth Brink, mobil 0706213650. Jag kommer att vara studiecirkelledare. Du kan också ringa någon annan i styrelsen. Namn och telefonnummer hittar Du på baksidan av programmet.
Vi kommer att ha en lista vid månadsmötena där Du kan anmäla Ditt intresse.
Välkommen att delta i en studiecirkel "Tillsammans mot ensamhet"!

Elisabeth Brink
ordförande
mobil 0706213650