Referat från besöket på Hallands Konstmuseum

Läs gärna referatet från vårt besök på Hallands Konstmuseum, det finns under fliken Mötesreferat/Bilder.