Välkommen att spela golf!

Det är många SPF-are, som kan spela golf, men inte har grönt kort eller är medlem i någon golfklubb, men som kanske skulle vilja komma ut på banan igen.

I vår golfsektion i SPF Gamletull krävs inte medlemskap i golfklubb för att får vara med och spela, vi väljer gärna pay-and-play- banor.

Har du inte anmält dig tidigare till vår golf-sektion så gör gärna det.

Nästa spel:

Plats: Vinbergs pay-and-play bana (utanför Falkenberg)
Datum: onsdagen 28 augusti
Tid: kl. 09 00

Välkomna med anmälan till undertecknad, tel 0702 943366 eller
Lars Göran Sköld tel 0762 883212 eller
på e-mail bengtg.karlsson@halmstad.biz

Senast söndagen 25 augusti

Bengt G Karlsson
SPF Gamletull, golfsektionen

PS Givetvis är alla golfare, som är medlemmar i någon golfklubb, men ännu inte deltagit i SPF-golfen också välkomna! DS