16 okt Studiebesök Högskolan

Studiebesök på Högskolan

Tisdagen den 16 oktober kl 14.00 besöktes Digitalt Laborativt Center (DLC) vid Högskolan.