Medlemsmöte "Vem vill vara utan blomdofter?" - Tom Winstanley

Vem vill vara utan blomdofter?

Ordförande Elisabeth Brink hälsade medlemmarna välkomna och vände sig speciellt till Ulla Jönsson, som gav en kort presentation av sig själv. Därefter informerade Bengt Karlsson om förbundstävlingen Hjärnkoll, som avgjordes den 5 oktober i Stockholm. Gamletull representerade Hallandsdistriktet och det segrande laget kom denna gång från Örebro.

Ebbe Ankeraa information om teaterresan den 27 februari 2019, till GöteborgsOperan för att se Ringaren i Notre Dame och Christina Löfgren påminde om pubkvällen på Vinyl den 18 oktober och mannekänguppvisningen den 27 oktober.

Därefter berättade Tom Winstanley mycket medryckande om sina bin. Ett samhälle kan bestå av 50 000 bin, varav endast en drottning. De andra är drönare och arbetare. Biets status i världen har stärkts efter att man blivit mer medveten om hur viktig pollineringen är. Den kan ge 15 – 20% bättre skörd. Tom Winstanley är också tillsyningsman för biodlare, vilket bland annat innebär att ha koll på sjukdomar mm.

2018.10.13/cl