Medlemsmöte "Ur mitt skrin med smyckeminnen" - Ulla Hallberg

Ur mitt skrin med smyckeminnen

Föreningen har haft sitt första möte för hösten. Många medlemmar hade samlats för att höra ädelsmed Ulla Hallgren berätta om sitt hantverk och det omsorgsfulla förarbetet hon gör innan hon börjar bearbeta de olika materialen hon använder sig av. Hon visade en kollektion med vackra smycken och många av åhörarna hade med smycken hon tidigare tillverkat till dem.

Hon berättade om ett fantastiskt besök i Moskva där hon och hennes sällskap bland annat fick se kronjuvelerna, som var hårdbevakade av mycket bistra vakter. Man fick även se guld i stora klimpar. 2010 deltog hon i en utställning i Tokyo, "De fyra årstiderna", som senare visades på Hallands konstmuseum.

Under mötet avtackades cirkelledaren Alan West, som har haft inte mindre än 416 musik- och operacirklar under åren.

Roland Adler från Söndrumsföreningen berättade om att de, förutom musik-quiz, kommer att ha vin-quiz, dit alla är välkomna. Se programmen på vår hemsida under Övriga aktiviteter-/information.

Information gavs om kommande studiebesök på Högskolan, gemensamma luncher, som kommer att genomföras under hösten, och resan till Helsingör.

2017.08.25/cl