Ett år med president Trump

  • Frida Stranne talar om USA under President Trump

SPF Seniorerna Gamletull hade till sitt januarimöte inbjudit Frida Stranne, forskare och lektor vid bl a Högskolan i Halmstad, för att tala om president Donald Trump och hans första år som president. Året har varit turbulent, många oförutsedda saker har hänt, delvis beroende på att varken han eller många av hans rådgivare har någon tidigare politisk erfarenhet. Oftast får press och media skulden för hans misslyckande. Vi fick ta del både av hans framgångar och misslyckande och den stora frågan är – kommer han att sitta kvar hela perioden ut och kommer han till och med att bli omvald 2020?

Dagens skrivtolkar från Tolkcentralen på Region Halland var Sofia och Marita.

2018.01.21/cl