7 maj Studieledarträff

  • Monika Sandberg - Studieansvarig, Elisabeth Brink - Ordförande, Christina Löfgren - v. sekreterare

Vårträff den 7 maj

Den 7 maj var studiecirkelledarna inbjudna till ett möte med styrelsen. Ordförande Elisabeth Brink tackade dem för det arbete de lagt ner under året. Under den trevliga samvaron vid kaffet tipsade vi om och diskuterade bland annat litteratur. Litteraturcirkel, ledd av Ingrid Kristiansen, skall ägna hösten åt Hans Fallada och hans verk. I den andra litteraturcirkeln " Bokkassen " lämnar Maja Wallentin över ansvaret till Marie Wulff. Vi fick också veta, att Alan West nu har sin 416:e musikcirkel och att historiecirkeln är inne på sitt 12:e år; nu med Ilse Holm som cirkelledare.

Välkommen att ta del av höstens utbud i " Program för hösten 2018 ", som sänds ut under sommaren.

Monika Sandberg
Studieansvarig