Torsdag 7 april kl. 12:30 - Lunch på Gröna Hästen i Laholm

Lunch på Gröna Hästen i Laholm

Vi äter gemensam lunch på Restaurang Gröna Hästen i Laholm
kl 13.00 och besöker därefter Teckningsmuseet, som ligger nästan
vägg i vägg med restaurangen.
Vi samåker till Laholm i egna bilar.
Samling vid parkeringen mellan Gudagott och länsstyrelsen kl 12.30.
Var och en betalar sin egen lunch, museet tar ingen entréavgift.
Anmälan till Christina Löfgren, christina.lofgren39@gmail.com,
mobil 070-458 44 28, senast 30 mars.