25 augusti - Studiebesök på Västra strandens avloppsreningsverk

Studiebesök på Västra strandens avloppsreningsverk

Vi var 19 deltagare i dagens studiebesök, som inleddes med information om vårt vatten i allmänhet och om avloppsvattnet i synnerhet. Mycket intressant!
Driftsingenjör Anita Bengtsson gav oss en bra insikt i hur man hanteras med avloppsvattnet. Detta genomgår en grundlig rensning, först mekaniskt i stora ”kvarnar”, som samlar upp fasta föremål, denna ”sörja” körs sedan till bränning/ destruktion. Sedan vidtar biologisk rensning i stora slambassängar, där bakterier
gör arbetet, mycket av slammet används sedan till gödsel. Slutligen tillsättas kemikalier innan det rensade avloppsvattnet leds ut i Nissan.

Efter föredraget gick vi runt på anläggningen och fick se hur rensningen praktisk gick till. Således en insyn i en viktig del av vårt samhällsliv, och imponerande att se hur effektivt det fungerar! Fullt nöjda avslutade vi besöket.

220830/EA